Erektilna disfunkcija – neprijatelj Vašeg seksualnog života

Gotovo svaki muškarac u nekom trenutku u svom životu doživi ovu neprijatnost. Studije su pokazale da se čak 40% muškaraca starijih od 40 godina nađe u ovoj situaciji. Erektilna disfunkcija se najčešće javlja kod starijih muškaraca, jer je jedan od faktora za njeno javljanje degeneracija vitalnih organa, što se javlja kao posledica starenja. Međutim, to nije problem rezervisan samo za starije muškarce, niti se javlja isključivo u kasnijim godinama. Sve je veći broj mladih muškaraca koji se susreću sa ovim problemom koji postaje sve učestaliji među muškom populacijom. Uzroke tome možemo naći u mnogo čemu, ali dve opšte podele su fiziološki i psihološki razlozi. Krenimo od fizioloških, odnosno organskih uzroka. Fiziološki uzroci impotencije, odnosno erektilne disfunkcije mogu biti raznoliki i odnose se na organsku osnovu nemogućnosti postizanja i održanja erekcije. Fiziološki uzroci mogu biti postojanje srčanih oboljenja, visok krvni pritisak i holesterol, nizak nivo testosterona koji ima najvažniju ulogu u seksualnom uzbuđenju muškarca, zatim postojanje nekih drugih bolesti organizma koji onemogućavaju ili ograničavaju zdravu seksualnu aktivnost i mogućnosti. Pored toga, preterano konzumiranje alkohola, cigareta, kao i drugih psihoaktivnih supstanci takođe utiče na smanjenje seksualne aktivnosti, želje i seksualnih mogućnosti uopšte. Ukoliko se erektilna disfunkcija javlja kao posledica lošeg zdravstvenog stanja i nedovoljne brige o zdravlju, onda je problem neophodno medicinski tretirati. Tada lekovi za impotenciju ili preparati za dostizanje erekcije nemaju mnogo efekta, jer se ne tretira primarni uzrok. Ljudi najčešće greše kada leče posledicu, a ne uzrok, stoga je u ovoj situaciji potrebno pozabaviti se uzrokom i njega adekvatno medicinski tretirati. Erektilna disfunkcija će se u tom slučaju posredno rešiti i vratiti u normalnu. Preparati i lekovi za impotenciju mogu delovati efikasno kada je reč o erektilnoj disfunkciji koja se javlja povremeno i koja nije poprimila hronični karakter. U slučaju da primećujete da Vam erekcija prolongirano izostaje, ukoliko, na primer, nemate jutarnje erekcije, ili se duži vremenski period borite sa ovim problemom, nevezano za postojanje ili prirodu partnerskog odnosa, odnosno nevezano za Vaš ljubavni status, sve to može biti indikator fiziološke osnove erektilne disfunkije i u tom slučaju se morate posavetovati sa svojim lekarom, koji će Vas uputiti odgovarajućem specijalisti, shodno Vašem zdravstvenom problemu. Druga kategorija kojoj pripadaju problemi vezani za postizanje i održavanje erekcije jeste psihološka osnova impotencije. Psihološki faktori su rasprostanjeniji i tipično pogađaju mlađe pripadnike muške populacije koji imaju problem sa erekcijom, ali ne zaobilaze ni one starije. U ove faktore spadaju razni problemi vezani za psihičko stanje čoveka, a kreću se od stresa do depresije. Dakle, i stres može biti okidač za seksualne neprijatnosti ove vrste, pa sve do težih oblika anksioznosti i depresije, koji se takođe manifestuju i na ovaj način – onemogućavaju zdravo seksualno funkcionisanje. Ukoliko se neko bori sa nekim psihološkim problemom, to će se neminovno odraziti i na njegov seksualni život. Psihološki faktori erektilne disfunkcije su, u neku ruku, složeniji od fizioloških faktora.

Tada je muškarac izložen izazovu da menja svoj sistem uverenja o samom sebi koja su dovela ovih problema. Da pojasnim, kada govorimo o psihološkim faktorima, u ovom kontekstu to bi bila slika o sebi koju muškarac ima, nesigurnost u svoju muškost, nisko samopoštovanje, pogrešna, degradirajuća uverenja o sebi generalno, o svojim sposobnostima, o svom izgledu, uspešnosti u vezama i odnosima, i još mnogo toga. Dakle, erektilna disfunkcija se može javiti kao posledica sukoba unutar ličnosti, sa čim se osoba mora izboriti radom na poboljšanju svog psihičkog stanja i oslobađanju od pogrešnih uverenja o sebi, jer bi problemi sa erektilnom disfunkcijom mogli još više naškoditi mentalnom zdravlju pojedinca, konkretnije, slici o samom sebi. Čitav spektar faktora utiče na seksualno uzbuđenje i kod muškaraca i kod žena. Niko nije pošteđen ovog problema, jer smo svi mi ljudi, a to znači da smo jedan integrisani mehanizam čiji svi delovi i aspekti moraju funkcionisati skladno. Kada nešto naruši ravnotežu, na fiziološkom ili psihološkom planu, to će se odraziti na normalno funkcionisanje, u ovom kontekstu, seksualno. Dakle, ukoliko primetite simptome erektilne disfunkcije, kao što su nemogućnost postizanja i održanja erekcije ili smanjenu seksualnu želju, porazmisite o tome šta bi mogao biti uzrok, da li je na fiziološkoj ili psihološkoj osnovi i pozabavite se njegovim rešavanjem.